Covid19

Vi følger til enhver tid de gældende retningslinier fra sundhedsstyrelsen i forhold til at forhindre smittespredning.

Vær derfor opmærksom på følgende:

 

Ved ankomst til Musikskolen/øvestedet bør kun eleverne gå ind på skolen. Nye deltagere må gerne følges ind af en af deres forældre.

Der vaskes hænder eller sprittes af ved ankomst. 

Medbring så vidt muligt eget nodestativ. Hvis du er nødt til at låne af musikskolen, skal du huske at vaske stativet af både før og efter brug.

Pauser holdes så vidt muligt udendørs så medbring overtøj og sko til udendørs ophold.

Pauserne bruges til udluftning i lokaler.

Vi tilrettelægger stævnedagene så afstandskrav overholdes under prøverne. Vi opfordrer eleverne til ligeledes at holde den til enhver tid anbefalede afstand til hinanden og undgå fysisk kontakt.

Spil kun på dit eget instrument og ikke på nogle af musikskolens instrumenter.

Lad ikke andre spille på dit instrument. Instrumenter og mundstykker er strengt personlige i denne tid.

Blæs aldrig ind mod andres ansigt, men altid væk.

Ved starten af hver stævnedag instrueres eleverne i de til enhver tid gældende regler.